Інформація правовласникамРесурс E-SHOPPING.SITE є загальнодоступним для усіх зареєстрованих користувачів і здійснює свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України. Адміністрація ресурсу не здійснює контроль і не може відповідати за розміщувану користувачами інформацію в даній системі. Разом з тим, Адміністрація ресурсу негативно ставиться до порушення авторських прав. Тому, якщо Ви є правовласником виключних майнових прав, включаючи:
- виключне право на відтворення;
- виключне право на поширення;
- виключне право на публічний показ.
Якщо ваші права тим чи іншим чином порушуються з використанням даного ресурсу, ми просимо негайно повідомити нам за допомогою тікет-системи. Повідомлення повинно бути заповнене за шаблоном, наведеним нижче коректно і максимально повно. Ваше повідомлення в обов'язковому порядку буде розглянуто адміністрацією і Вам надійде повідомлення про результати проведених дій, щодо ймовірного порушення виняткових прав. Скарга буде розглянута в строк, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів. Згідно з чинними нормами законодавства України Адміністрація готова розглянути спірні питання в рамках досудового (претензійного чи іншого) порядку врегулювання.
Ми не здійснюємо контроль за діями користувачів, які можуть повторно розміщувати посилання на інформацію, що є об'єктом вашого виключного права. Будь-яка інформація на форумі розміщується користувачем самостійно, без будь-якого контролю з будь-якої сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі інтернет.

1. Дані про продукт:
1.1. Назва продукту- українською і англійською (у разі наявності англійської версії).
1.2. Офіційна сторінка продукту в Інтернеті (у разі наявності).
1.3. Номер, присвоєний продукту за державним реєстром.
1.4. Для Юридичної Особи / Правовласника електронних видань/програм для ЕОМ/баз даних - Копія документа про державну реєстрацію. Для Юридичної Особи / Правовласника кіно - та відеоматеріалів - Прокатне посвідчення (копія).

2. Дані про Правовласника:
2.1. Повне найменування юридичної особи.
2.2. Поштова адреса (у разі неспівпадіння юридичної та поштової адреси-обов'язкове зазначення юридичної адреси).
2.3. Сайт правовласника в мережі Інтернет.
2.4. Ліцензія на право діяльності (якщо така діяльність ліцензується в установленому законом порядку).
2.5. Контактна особа правовласника (ПІБ, посада, телефон, email).

3. Дані особи, яка подає скаргу
3.1. ПІБ.
3.2. Посада.
3.3. Телефон.
3.4. email.
3.5. Копія довіреності на дії від імені Правовласника (не потрібно в разі якщо особа, яка подає скаргу – керівник компанії правовласника).
Якщо скаргу подає не правовласник, а його уповноважений довіреністю представник - юридична особа, слід надати копію довіреності на дії фізичної особи від імені компанії, уповноваженої довіреністю Правовласника (не вимагається у разі, якщо особа, що подає скаргу - керівник компанії представника).
4. Претензійні дані.
4.1. Адресу сторінки сайту, які містять посилання на дані, що порушують права.
4.2. Повний опис суті порушення прав (чому поширення даної інформації заборонено Правовласником).

5. Підписка про правомірність дій
5.1 Заповнюється від руки і висилається в відсканованому варіанті). Обов'язкова для кожної скарги.
Приклад:
Я, ПІБ, діючий від імені «Юридичне найменування правовласника» на підставі довіреності «дані довіреності» свідчу про те, що всі дані, вказані в даному зверненні вірні, «Найменування особи» (Правовласник) – є власником виключних майнових прав, включаючи:
- виключне право на відтворення;
- виключне право на поширення;
- виключне право на публічний показ;
- виключне право на доведення до загального відома.
5.2 Всі перераховані вище права діють на території України, всі питання, пов'язані з виплатою винагород авторам врегульовані Правовласником, Правовласнику невідомо про претензії третіх осіб, щодо зазначених прав.
5.3 У разі виникнення претензій до ресурсу E-SHOPPING.SITE з боку третіх осіб, пов'язаних з порушенням їх прав (у тому числі споживчих прав) щодо віддаленого/ блокованого посилання "Посилання", Правовласник вживає всіх необхідних заходів щодо врегулювання претензій, а також можливих суперечок, у тому числі судових.
5.4 Правовласник зобов'язується врегулювати вимоги, претензії або позови третіх осіб, а також повністю відшкодувати ресурсу E-SHOPPING.SITE витрати і збитки (включаючи упущену вигоду, оплату послуг юриста тощо), пов'язані з компенсацією вимог, претензій, позовів третіх осіб за фактом порушення їх прав, а також іншими претензіями, пов'язаними з незаконним або помилковим блокуванням або видаленням посилання на вимогу Правовласника.