Договір-оферта про використання сервісу E-SHOPPING.SITE


Сервіс E-SHOPPING.SITE, іменований далі "Сервіс" або "Ресурс" публікує цей Договір-оферту, далі
«Оферта» або «Угода», що представляє собою публічну оферту щодо користувачів Сервісу E-SHOPPING.SITE, далі «Автор».
Перед акцептом цього Договору-оферти просимо Вас уважно ознайомитися з:
• викладеними нижче умовами користування. Користуючись послугами сервісу, ви розумієте викладені в цьому договорі умови і зобов'язується дотримуватися їх. Якщо Ви не згодні з якимись пунктами Договору, або вони Вам не зрозумілі, то Ви зобов'язані відмовитися від використання послуг Сервісу. Користування послугами Сервісу без згоди з умовами цього Договору не допускається.
Цей Договір-оферта набуває чинності з моменту його акцепту Автором. Додаткові умови цієї Угоди можуть міститися на сторінках сайту E-SHOPPING.SITE.
Зазначені умови, якщо вони розміщені Адміністрацією Сервісу, є невід'ємною частиною цієї Угоди.
1. Загальні положення
1.1. Сервіс є майданчиком для розміщення Авторами інфопродуктів для подальшої їх реалізації користувачам, при цьому сам Сервіс не є платіжною системою.
1.2 Сервіс E-SHOPPING.SITE пизначений для розміщених в мережі Інтернет програм, призначених для надання користувачам Інтернет можливості купівлі\продажу різних online-інфопродуктів. До online інфопродуктів відносяться всі інфопродукти, що мають цифровий вигляд, або які можна представити в цифровому вигляді (графічні та інші файли, текстова інформація і т. д.).
1.3 Розміщуючи свій інфопродукт, Автор гарантує, що продукт створений у повній відповідності до вимог законодавства України, даний інфопродукт є власністю Автора і даний факт може бути підтверджений Автором належним чином на першу вимогу Сервісу.

1.4 Всі розрахунки всередині сервісу E-SHOPPING.SITE (в т. ч. виведення коштів Авторам і Партнерам) здійснюються на банківські рахунки. Поняття «купівля», «продаж», «покупець», « Автор», «інфопродукт», «магазин», «ціна» і інші, похідні від них або подібні їм, що використовуються в цій угоді та в інших розділах цього web - сайту, застосовуються виключно для зручності слововживання і не можуть розумітися як позначення проведення того, що іменується правовими термінами «інфопродукт», «Магазин» і т. д.
1.5 Адміністрація сервісу E-SHOPPING.SITE має право запросити доступ до інфопродукту та його окремих компонентів з метою перевірки дотримання умов сервісу та авторських прав.
1.6 Адміністрація E-SHOPPING.SITE має право запросити документи, що підтверджують джерело / походження інфопродукту (постачальники, документи щодо закупівель, авторські патенти / свідоцтва) та збільшити тривалість затримки на виведення коштів з продажу окремих інфопродуктів.

2. Терміни та визначення

2.1 “E-SHOPPING.SITE" - сервісне найменування, є назвою для сервісу обміну та оплати послуг, розташованого в мережі Інтернет і пропонує майданчик Авторам для розміщення своїх інфопродуктів.

2.2 Акцепт-повне і беззастережне прийняття Автором умов Угоди шляхом початку використання сервісу будь-яким способом.
2.3 Договір-оферта - цей договір, що укладається Сторонами в офертно-акцептній формі без підписання окремого письмового документа.
2.4 Сторони – Сервіс і Автор спільно.
2.5 Бонусна валюта - грошове та / або інше зобов'язання між розробником даної валюти та її користувачем, виражене в електронному вигляді.
2.6 Персональний рахунок в кабінеті — програмно–апаратний продукт, представляє собою механізм реалізації обліку грошових та/або інших зобов'язань, а також організації взаєморозрахунків між своїми користувачами.

3. Акцепт Договору-оферти
3.1 Автор перед використанням Сервісу зобов'язаний акцептувати цю Угоду.
3.2 Акцептом Угоди є початок використання сервісу будь-яким способом після уважного прочитання та згоди з усіма пунктами Угоди.
3.3 Не допускається акцепт цієї Угоди під іншими умовами, або з будь-якими застереженнями.
3.4 Акцепт цієї Угоди можливий при одночасному дотриманні наступних умов:
уважне прочитання Автором всіх умов цієї Угоди.
згода Автора дотримуватися всіх умов цієї Угоди.

4. Правила торговельного майданчика
4.1 Автором E-SHOPPING.SITE може бути будь-яка особа, яка досягла 18-річного віку та пройшли реєстрацію на Web-сервері E-SHOPPING.SITE після прийняття на себе обов'язка
безумовного дотримання цієї Угоди і отримала необхідні ідентифікаційні дані для отримання доступу до послуг E-SHOPPING.SITE.
4.2 Пропонуючи інфопродукт до продажу, Автор тим самим підтверджує, що має законне право продавати даний інфопродукт.
4.3 На сервісі E-SHOPPING.SITE заборонено продаж:
- інфопродуктів, що порушують законодавство України;
- інфопродуктів, що не відповідають даній угоді і здоровому глузду;
- троянських програм, вірусів, інтернет-черв'яків, програм для злому, отримання інформації та "хакерських програм;
- інфопродуктів, що порушують авторські права;
- інформації про Авторів і покупців торгового майданчика E-SHOPPING.SITE;
- будь-якого програмного забезпечення та послуг з " накрутки "(автосерферів, автоскладальників, автоклікерів і т. д.);
- будь-яких адрес електронної пошти та SMTP POP3) серверів (email баз, спам - листів, контактів скайп, номерів телефонів);
- програмного забезпечення, призначеного для збору email-адрес або масової розсилки листів (оголошень на дошки оголошень, форуми, блоги і т. д.);
- інфопродуктів еротичного характеру (adult-інфопродуктів);
- інфопродуктів, у назві, описі або дод. інформації яких присутня реклама сторонніх ресурсів, магазинів, торгових майданчиків і т. д.;
- розміщення клонів (дублювання) інфопродуктів в каталозі;
- інфопродуктів, походження і авторство яких, Автор не може довести, або адміністрація Сервісу перевірити;
- використання Сервісу в якості обмінного пункту;
- інфопродуктів, що не відповідають правилам Сервісу, і виконаних в низькій якості, а також інфопродуктів з інформацією, взятою відкритих джерел і пабліків.

4.4 Автор зобов'язаний сумлінно виконувати прийняті ним на себе зобов'язання як перед Сервісом, так і перед своїми партнерами (у разі укладення з останніми угод купівлі-продажу, а також завчасно попереджати партнерів про видалення своїх інфопродуктів.).
4.5 Автор має право працювати з сервісом анонімно, адміністрація залишає за собою право в будь-який момент припинити діяльність анонімного облікового запису і вимагати ідентифікації Автора. Відмова від ідентифікації, невиконання вимоги про ідентифікацію протягом місяця, а також надання при реєстрації недостовірної інформації тягне за собою блокування облікового запису і відмову в обслуговуванні. При цьому кошти, що знаходяться на акаунті Автора, не відшкодовуються.
4.6 Авторам заборонено використовувати інформацію рекламного характеру в скороченій або повній Назві організації при вказівці персональних ідентифікаційних даних, а саме веб-адрес сторонніх сайтів.
4.7 Автори сервісу зобов'язуються дотримуватися додаткових вимог до оформлення інфопродукту (включаючи цінові умови), зазначені на сторінці визначення опису та ціни інфопродукту.
4.8 Автори сервісу E-SHOPPING.SITE зобов'язуються розміщувати інфопродукти строго у відведеному для відповідних категорій (не більше двох) інфопродуктів розділі. Остаточне рішення про відповідність інфопродукту і розділу, в якому він розміщений, завжди залишається за адміністрацією E-SHOPPING.SITE.
4.9 Автор зобов'язаний після додавання інфопродукту в сервіс розмістити отримане посилання для продажу інфопродукту на своєму сайті. У разі невиконання цієї умови протягом 24 годин адміністрація сервісу має право заблокувати інфопродукт або аккаунт Автора до моменту додавання посилань. Про це Автор може повідомити, звернувшись до служби підтримки.
4.10 Автор зобов'язаний розмістити на сайті свої контактні дані (тел., e-mail або інший спосіб зв'язку.) При відсутності контактних даних інфопродукт може бути заблокований. Дані Автора повинні бути достовірними, адміністрація сервісу або співробітником служби підтримки може вимагати їх підтвердження.
4.11 У разі відсутності відповіді за наданим способом зв'язку протягом 48 годин за зверненням покупця або адміністрації сервісу, інфопродукт або аккаунт автора може бути заблокований.
4.12 Автор також зобов'язаний дотримуватися правил розміщення фізичних інфопродуктів, а саме після додавання інфопродукту на сервіс Автор може самостійно подати заявку в службу підтримки для верифікації особи:
- документ, що підтверджує наявність у нього заявленого інфопродукту (інфопродуктна накладна, касовий чек);
- скан паспорта особи, від якої будуть надсилатися поштові відправлення;
- підтверджуючий документ про відправку (якщо такі раніше були) попереднім клієнтам (Поштова квитанція про відправку).
- ПІБ на паспорті, супровідному документі та/або поштовій квитанції про відправку обов'язково повинні збігатися.
4.13 У разі ненадання даних документів протягом 24 годин після розміщення інфопродукту інфопродукт та аккаунт можуть бути заблоковані до моменту надходження підтвердних документів.

5.Умови використання сайту E-SHOPPING.SITE
5.1 Розміщені на цьому сайті тексти, дані, звіти та інші думки, графічні зображення, фотографії, графіки, схеми, діаграми,мультиплікація, відео та ін. (далі - матеріали) охороняються у відповідності з українським та міжнародним законодавством.
5.2 Власники авторських прав і всі інші власники прав на інтелектуальну власність стосовно до даних матеріалів і логотипів зберігають за собою ці права відповідно до чинного законодавства. Всі инфопродуктні знаки, знаки обслуговування, логотипи, інші текстові, графічні, комбіновані позначення продуктів і послуг, що зустрічаються на сайті і в матеріалах, є власністю відповідних власників. Будь-яке несанкціоноване використання будь-якого з матеріалів даного сайту може бути порушенням цивільного законодавства, в тому числі положень про авторські права, користуючись цим сайтом, відвідувач тим самим підтверджує, що він повністю згоден з цими умовами використання сайту і зобов'язується їх виконувати.

6.Посилання на інші ресурси в мережі Інтернет.
6.1. Посилання на інші ресурси в мережі Інтернет (далі по тексту веб-сайти) надані тільки для зручності користувачів. Ці веб-сайти не знаходяться у веденні сервісу. Сервіс не переглядає веб-сайти третіх сторін, не контролює ці сайти і не несе відповідальності за будь-яку інформацію, програмні та інші продукти або матеріали, розміщені на них. При відвідуванні будь-якого з веб-сайтів третьої сторони, посилання на який міститься на сайті E-SHOPPING.SITE, весь ризик цілком покладається на Автора.

7. Інтелектуальна власність
7.1 Автор визнає, що Сайт, його інтерфейс і зміст (включаючи, але не обмежуючись елементами дизайну, текстом, графічними зображеннями, ілюстраціями, відео, скриптами, програмами, звуками і іншими об'єктами і їх збірками, пов'язаними з Сайтом) захищені авторським правом, инфопродуктними марками, патентами та іншими правами, які належать Сервісу або іншим законним правовласникам. Автор не має права відтворювати, копіювати, змінювати, знищувати, переробляти (включаючи виконання будь-якого перекладу або локалізації), продавати, здавати в прокат, публікувати, завантажувати, іншим чином поширювати Сайт або його компоненти, декомпіляцію або іншим чином намагатися отримати вихідний код компонентів Сайту, які є програмним забезпеченням, а також змінювати функціонал Сайту без попередньої письмової згоди Сервісу.

8.Відповідальність

8.1 Сервіс надає в користування продавцеві послуги E-SHOPPING.SITE в тому вигляді, в якому вони існують на даний момент і без всяких гарантій.
8.2 Сервіс докладе всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово і щодня. Сервіс не несе ніякої відповідальності за збитки, неодержану прибуток та інші витрати Автора, що виникли в результаті неможливості отримання доступу до сайту і послуг Сервісу.
8.3 Сервіс не гарантує постійний або безумовний доступ до наданих послуг. Функціонування Ресурсу може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей організаторів Ресурсу.
8.4 Відповідальність за якість і відповідність придбаного інфопродукту несе Автор, який зобов'язаний самостійно відповідати за претензіями третіх осіб.
8.5 Сервіс не бере участі у можливих суперечках і спорах (в тому числі судових) між Авторами і покупцями.
8.6 Сервіс залишає за собою безумовне право в односторонньому порядку видаляти з web сервера будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає даній Угоді, чинному законодавству або порушує права третіх осіб.
8.7 У разі якщо Автор виявив порушення його авторських прав, він вправі зв'язатися зі службою підтримки сервісу. При цьому в листі необхідно вказати:
- документальне підтвердження прав на матеріал, який захищений авторським правом:
• відсканований документ з печаткою;
• інша інформація, яка дозволяє ідентифікувати Автора як правовласника. Прямі посилання на сторінки сайту, які містять матеріал, що порушує авторські права.
- надіслати лист на адресу з офіційного поштового домену компанії правовласника.
8.8 Після отримання листа, що містить дане підтвердження (в повному вигляді), протягом 48 годин Сервіс зобов'язується видалити матеріал.
8.9 Сервіс не відповідає на необгрунтовані скарги третіх осіб, а так само має право відмовити в претензії через недостатню кількість даних Правовласника.
8.10 Сервіс має право на свій розсуд відмовити Продавцю у наданні послуг, якщо буде володіти доказами їх неправомірної діяльності щодо “Ресурсу” його користувачів, а також у разі отримання скарг від Покупців, Партнерів або інших осіб.
8.11 Якщо покупець, який зробив Покупку у Автора, залишиться незадоволеним придбаним інфопродуктом і залишить негативний відгук, то інфопродукти Автора будуть тимчасово заблоковані.
8.12 У разі, якщо протягом місяця Автор не врегулює з покупцем даний інцидент, або не поверне йому сплачену суму за інфопродукт, Автор позбавляється права користування послугами “Ресурсу” та кошти з його рахунку в системі будуть списані на повернення.
8.13 Сервіс залишає за собою безумовне право власноруч зробити повернення коштів за проданий інфопродукт, на який був залишений негативний відгук, в тому випадку якщо протягом 3-х діб після звернення співробітників сервісу E-SHOPPING.SITE Автор не залишив зустрічний коментар або не зв'язався з адміністрацією Сервісу. Повернення коштів покупцю здійснюється з особистого рахунку Автора в повному обсязі з урахуванням всіх комісійних на наданий рахунок покупця.
8.14 “Ресурсу” має право призупинити або припинити реєстрацію і доступ Автора на сайт в разі, якщо адміністрація буде обґрунтовано вважати, що Автор веде неправомірну діяльність.

9.Санкції за порушення Авторами правил сервісу
9.1 Піратство - блокування облікового запису.
9.2 Розміщення інфопродуктів-клонів - блокування облікового запису.
9.3 Розсилання спаму від імені сервісу “Ресурсу” - блокування аккаунту.
9.4 Незаконне використання творів (інтелектуальної власності): автори, власники виняткових прав та їх законні представники мають право вимагати виплати компенсації.
9.5 Незаконне використання персональних даних користувачів - карається згідно з діючим законодавством.

10. Захист інформації, доступ і зв'язок
10.1 Письмові повідомлення сервісу продавцеві вважаються виконаними з моменту відправки їх за останньою адресою Автора, відомому сервісу.
10.2 Сервіс залишає за собою право відмовити Продавцю у використанні Сервісу, у разі виникнення сумнівів у законності дій Автора.
10.3 Сервіс зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Автора, за винятком випадків, коли інформація:
• є загальнодоступною;
• розкрита на вимогу або з дозволу Автора;
• вимагає надання контрагентам в обсязі, необхідному для виконання
умов оферти;
• вимагає розкриття за запитом суду або уповноважених державних органів.

11.Форс–мажор
11.1. Сервіс і Автор не будуть відповідальні один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов'язань, які є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежа, повінь, терористичні акти, зміна законодавства, цивільні хвилювання, а також не функціонування Платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку та постачальників Інтернет–послуг.

12.Правове регулювання
12.1 Відносини Сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством України незалежно від місця знаходження кожної із Сторін.
12.2 Цей Договір є Договором надання послуг і до нього застосовуються відповідні положення законодавства.

13.Розгляд спорів
13.1 Всі суперечки і розбіжності за цією Угодою вирішуються шляхом переговорів. У разі виникнення претензій Продавцю необхідно звернутися за контактами, вказаними на сайті в розділі "Допомога".

14.Зміни угоди
14.1 Ця угода розміщена для публічного доступу на сайті Сервісу і може бути змінена та доповнена керівництвом Сервісу в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Автора. Зміни набувають чинності з моменту публікації угоди на сайті E-SHOPPING.SITE.
14.2 Автор бере на себе обов'язок безумовного дотримання цієї Угоди, а також обов'язок про періодичну перевірку умов Угоди на предмет змін.
14.3 Сторони погодили, що в усьому іншому, що не передбачено цим договором, застосовуватимуться норми чинного законодавства.
14.4 Цей договір містить весь обсяг угод між Сторонами щодо предмета цього договору, які скасовують і робить недійсними всі інші зобов'язання або подання, які могли бути прийняті або зроблені сторонами в усній або письмовій формі до укладення цього договору.
14.5 Режим роботи: цілодобово.Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, на Майданчику для партнерських програм «E-SHOPPING.SITE», розташована на доменному імені тут будет указана ссылка на домен також додаткових доменів для форм оплати, може отримати стосовно Користувача ,покупця, клієнта їх персональні дані під час використання сайту.

1.Визначення термінів
1.1 В цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
Адміністрація сайту Партнерських програм (далі – Адміністрація сайту) –
уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені «E-SHOPPING.SITE», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
- «Персональні дані» - будь-яка інформація, що, прямо або побічно, відноситься до фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
- «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
- Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим особам, які отримали доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
- «Користувач сайту Партнерських програм (далі - Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт партнерських програм.
- «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, який
зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає з веб - сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
- "IP-адреса" - унікальний мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2 Загальні положення
2.1 Використання Користувачем сайту «E-SHOPPING.SITE» та його дочірніх доменів означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту .
2.3 Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту партнерських програм «E-SHOPPING.SITE» та його додаткових доменів для форм оплати на яких також розміщена дана політика. «E-SHOPPING.SITE» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті партнерських програм «E-SHOPPING.SITE».
2.4 Адміністрація сайту перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту «E-SHOPPING.SITE».

3 Предмет політики конфіденційності
3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту E-SHOPPING.SITE щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті E-SHOPPING.SITE або при оформленні замовлення для придбання інфопродукта/послуги.
3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті E-SHOPPING.SITE в особистому кабінеті в меню «Налаштування» і покупцям (клієнтам) на формах оплати, розташованих на наших дочірніх доменів, і включають в себе наступну інформацію:
- прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
- контактний телефон користувача;
- адреса електронної пошти (e-mail);
- номери IBAN рахунків (для виплати зароблених коштів) покупцеві інфопродукту з майданчика E-SHOPPING.SITE.
E-SHOPPING.SITE захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("гугл"): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншій програми, які здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки).
Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.3 Будь-яка інша персональна інформація неоговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи і т. д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4 Цілі збору персональної інформації користувача
4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
- Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору оферти (угоди) купівлі-продажу інфопродукта/послуги дистанційним способом з E-SHOPPING.SITE.
- Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
- Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок
повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.2 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.3 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.4 Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.5 Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.6 Обробки і отримання платежів.
4.7 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.8 Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені E-SHOPPING.SITE або від імені партнерів E-SHOPPING.SITE.
4.9 Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.
4.10 Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів E-SHOPPING.SITE з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
5 Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електронного зв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті партнерських програм, включаючи доставку інфопродукта/послуги.
5.3 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством.
5.4 При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5 Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6 Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6 Обов'язки сторін
6.1 Користувач зобов'язаний:
- Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
- Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2 Адміністрація сайту зобов'язана:
- Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
- Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
- Приймати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
- Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7 Відповідальність сторін
7.1 За невиконання своїх зобов'язання Адміністрація сайту несѐ відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2 У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
- Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
- Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
- Була розголошена за згодою користувача.
- Вирішення спорів
- До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
- Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
- При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства.
8 Додаткова умова
8.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2 Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3 Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти тут будет ссылка и мейл


Оновлено «08» вересня 2019 р.